>

Uszczegóławiając naszą ofertę przedstawia się ona następująco:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Księgi Handlowej (pełna księgowość),
 • prowadzenie spraw kadrowo płacowych,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie informacji podsumowujących VAT UE,
 • sporządzanie zgłoszeń INTRASTAT,
 • sporządzanie zeznań podatkowych PIT i CIT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie meldunków i sprawozdań dla celów GUS,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie wniosków leasingowych,
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnych do indywidualnych potrzeb klientów.